FAQ : een virtueel interview

Waarom die overstap van de klassieke naar een meer moderne vormgeving ?


Heel veel moderne kunstenaars zijn hun carrière begonnen in een klassieke, realistische stijl en zijn pas later geëvolueerd naar een modernistische vormgeving.
Deze artiesten hebben bewezen dat zij talent en vakkennis bezitten, zij kunnen tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen.....
Wat van sommige hedendaagse "kunstenmakers" helaas niet kan gezegd worden
De moderne kunst is vaak veel te minimalistisch en wordt beperkt tot de "kunst van het choqueren"
Persoonlijk houd ik van een figuratieve stijl met modern karakter, waarbij het onderwerp perfect herkenbaar blijft, maar de vorm door een sterk doorgedreven stylering herleid is tot de essentie van zuivere volumes en lijnen.
Terwijl klassiek beeldhouwwerk zich in feite beperkt tot een getrouwe kopie van de werkelijkheid, vereist modern werk een persoonlijke interpretatie van het onderwerp, het is gebaseerd op intens nadenken en experimenteren en gaat daardoor veel verder dan de slaafse imitatie.
Toch blijf ik nog geregeld "klassieke" beelden maken om mij te herbronnen en mijn observatievermogen verder aan te scherpen.