FAQ : een virtueel interview

Wat is een Pièce Unique, een origineel of seriewerk ?


Van een "Pièce Unique" of "Enig Stuk" bestaat er slechts één enkel exemplaar.

Een "Origineel" of "Pièce Originale" wordt gerealiseerd in een oplage van maximum acht exemplaren, die genummerd worden in arabische cijfers.
Bij voorbeeld : 4/8, betekent : het vierde exemplaar in een reeks van acht .
Verder heeft de kunstenaar het recht om nog vier extra specimens te realiseren : dit zijn de zgn "Epreuves Artistes" die worden gemarkeerd door EA, gevolgd door een getal van één tot vier, maar ditmaal in romeinse cijfers.
Bij voorbeeld : EA III, betekent : Epreuve Artiste nummer drie.
Verder is een origineel stuk gesigneerd en vergezeld van een authenticiteitsattest.
Dit is allemaal wettelijk geregeld en fiscaal van groot belang, omdat de kunstenaar hierop slechts 6 % BTW dient te betalen.

Seriewerk tenslotte wordt in onbeperkte oplage gefabriceerd en is bijgevolg veel minder waardevol.
Op seriewerk is de kunstenaar 21 % BTW verschuldigd aan de staat.