FAQ : een virtueel interview

Waarom zijn bronzen beelden meestal hol ?


Dit hangt hoofdzakelijk af van de grootte en voluminositeit van het beeld.
Een klein of schraal opgebouwd bronzen beeld wordt massief gegoten.
Dit is verreweg de eenvoudigste manier omdat het wasmodel simpelweg gerealiseerd wordt door de siliconemal vol te gieten met gesmolten was.
Een groot en volumineus beeld echter wordt hol gegoten.
Een eerste reden hiervoor is materiaalbesparing : brons is een vrij kostelijke legering.
Een tweede reden is het gewicht : een massief bronzen beeld weegt enorm.
De derde en belangrijkste reden is van technische aard.
Bij het stollen van het brons in de vuurvaste mal, treedt er een aanzienlijke krimp op waardoor er krimpgaten en porositeiten onstaan, wat resulteert in een bronsgieting van slechte kwaliteit.
In tegenstelling met een massief gouden juweel betekent massief brons in feite : simpel en goedkoop.
In tegenstelling met een juweel "plaqué or" betekent een hol bronzen beeld : ingewikkeld te realiseren en duur.