Homepage     Techniek    

Kanaalsysteem

In de gieterij wordt het wasmodel nu voorzien van een kanaalsysteem bestaande uit :
  • De giettrechter: deze wordt meestal gevormd door een plastic drinkbekertje.
  • Waskanalen
    • enerzijds de gietkanalen langswaar het vloeibaar brons in de gietmal zal worden aangevoerd
    • anderzijds de ontluchtingskanalen waarlangs de ingesloten lucht kan ontsnappen.

In het wasmodel worden een aantal gaten gesneden om het vormmateriaal voor de refractaire mal tot in de holte van het wasmodel te doen doordringen.
 

1 Giettrechter ( plastic beker )
2 Gietkanaal
3 Ontluchtingskanaal
4 Holten gesneden in het wasmodel
 
Het systeem op de foto is nog verre van volledig !